اخبار روز 1394/2/9
دیدگاه اهل البیت علیه السلام به زندگی اشرافی دیدگاه اهل البیت علیه السلام به زندگی اشرافی مهدی موعود(عج)، به عنوان منجیّ بشریّت و تحقّق‌بخش آرمان‌ها و اهداف همه انبیا و اولیاء، موقعیتی ویژه و استثنایی دارد. او انسان کاملی است که رسالتش، شکوفایی هدف آفرینش و تکامل انسان‌هاست. در پرتو این هدف بزرگ و تکامل سترگ، جهان نیز که ظرف وجود انسان است.....