اخبار روز 1394/1/30
تحرکات داییان سفیانی در آخرالزمان تحرکات داییان سفیانی در آخرالزمان در باب حوادث آخرالزمان، در بین احادیث به احادیثی برمی خوریم که در آنها از قبیله ای به نام «بنی کلب» صحبت شده و وقایع مهمی به این قبیله نسبت داده شده است....
اطلاعیه ثبت نام  کارگاه عبودیت و اثرات آن در سلامت و کامروایی های اجتماعی ، خانوادگی و شغلی اطلاعیه ثبت نام کارگاه عبودیت و اثرات آن در سلامت و کامروایی های اجتماعی ، خانوادگی و شغلی دانشکده فناوری های نوین پزشکی کارگاه عبودیت و اثرات آن در سلامت و کامروایی های اجتماعی ، خانوادگی و شغلی با مجوز و امتیاز معاونت فرهنگی ویژه ی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه برگزار می کند.