اخبار روز 1394/1/29
اولین جلسه مسئولین فرهنگی واحدهای تابعه دانشگاه در سال 94 اولین جلسه مسئولین فرهنگی واحدهای تابعه دانشگاه در سال 94 به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه جلسه مسئولین فرهنگی واحدهای تابعه دانشگاه با حضور دکتر باقرزاده مدیرامورفرهنگی و معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها و مسئولین فرهنگی واحدهای تابعه روز چهارشنبه 26/01/94 در سالن 6G سازمان مرکزی برگزار شد
مصاحبه با مرضیه هاشمی، بانوی تازه مسلمان شده ی آمریکایی الاصل مصاحبه با مرضیه هاشمی، بانوی تازه مسلمان شده ی آمریکایی الاصل مصاحبه با خانوم مرضیه هاشمی مستند ساز و گزارشگر مسلمان شده شبکه پرس تی وی