اخبار روز 1394/1/24
کودکانه‌ای‌ که در پاسخ به توهین به ساحت پیامبر منتشر می‌شود کودکانه‌ای‌ که در پاسخ به توهین به ساحت پیامبر منتشر می‌شود «دوست من عنکبوت» نوشته بابک صابری، با تصویرگری حسن عامه کن از سوی گروه کودک و نوجوان اسپانیایی زبان فانوس دریایی به زبان اسپانیایی و پرتغالی و در پاسخ به توهینی که به پیامبر اکرم شد، منتشر می‌شود.