اخبار روز 1393/11/25
عیادت از جانبازان قطع نخاعی در آسایشگاه ثارالله به همت معاونت فرهنگی دانشگاه عیادت از جانبازان قطع نخاعی در آسایشگاه ثارالله به همت معاونت فرهنگی دانشگاه جمعی از کارکنان دانشگاه از مراکز مختلف تابعه به نمایندگی از خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران از جانبازان قطع نخاعی عیادت کردند.