اخبار روز 1393/11/4
دهمین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی برگزار شد دهمین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی برگزار شد در دهمین جلسه ستاد صیانت، نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهی فضاهای عمومی دانشگاه و حفظ شئون محیط علمی دانشگاه مورد تبادل‌نظر قرار گرفت.
کارگاه مهدویت و آخرالزمان غربی، ویژه اعضای هیئت‌علمی برگزار شد کارگاه مهدویت و آخرالزمان غربی، ویژه اعضای هیئت‌علمی برگزار شد در دهمین جلسه ستاد صیانت، نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهی فضاهای عمومی دانشگاه و حفظ شئون محیط علمی دانشگاه مورد تبادل‌نظر قرار گرفت.
تحول و ارتقای فضای فرهنگی دانشگاه درگرو فعالیت شوراهای فرهنگی مراکز است تحول و ارتقای فضای فرهنگی دانشگاه درگرو فعالیت شوراهای فرهنگی مراکز است دکتر باقرزاده، مدیر فرهنگی دانشگاه، تحول فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه را درگرو تحول فعالیت شوراهای فرهنگی مراکز دانست.