اخبار روز 1393/11/1
سومین کارگاه آموزشی مداحان در دی‌ماه برگزار شد سومین کارگاه آموزشی مداحان در دی‌ماه برگزار شد مسئول کانون مداحان، کارگاه‌های آموزشی را برای مداحان کاربردی و فرصتی مناسب برای مراکز تابعه دانشگاه دانست.