اخبار روز 1393/10/24
اشعار مذهبی جهت استفاده مداحان اهل بیت اشعار مذهبی جهت استفاده مداحان اهل بیت معاونت فرهنگی دانشگاه:اشعاری را جهت استفاده مداحان اهل بیت در سایت قرار داده است
دومین کارگاه آموزشی مداحان دانشگاه با حضور استاد فاطمیان دومین کارگاه آموزشی مداحان دانشگاه با حضور استاد فاطمیان دومین جلسه آموزشی کانون مداحان دانشگاه در دی‌ماه با حضور استاد فاطمیان برگزار شد.