اخبار روز 1393/10/20
کارگاه جنگ نرم با حضور استاد مطهر نیا، مدیر گروه آینده‌پژوهی برگزار شد کارگاه جنگ نرم با حضور استاد مطهر نیا، مدیر گروه آینده‌پژوهی برگزار شد کارگاه جنگ نرم و عملیات روانی، با حضور مدیر – مجری برنامه‌های سیاسی شبکه‌های صداوسیما در محل ستاد مرکزی برگزار شد.