اخبار روز 1393/10/13
کارگاه پدیده دینی سیاسی اجتماعی داعش برگزار شد کارگاه پدیده دینی سیاسی اجتماعی داعش برگزار شد پاسخ به سؤالات کلیدی درباره مواضع مختلف در جهان نسبت به پدیده داعش با حضور دکتر رویوران کارشناس ارشد صداوسیما