اخبار روز 1393/10/7
اسامی برندگان مسابقه بزرگ عکاسی ماه محرم اعلام شد اسامی برندگان مسابقه بزرگ عکاسی ماه محرم اعلام شد معاونت فرهنگی دانشگاه، برندگان مسابقه سراسری عکس ماه محرم و صفر را معرفی کرد.