اخبار روز 1393/10/6
برندگان مسابقه بزرگ کتابخوانی محرم اعلام شد برندگان مسابقه بزرگ کتابخوانی محرم اعلام شد روابط عمومی معاونت فرهنگی: معاونت فرهنگی دانشگاه، برندگان مسابقه سراسری کتابخوانی ماه محرم را معرفی کرد.
اعلام اسامی برندگان مسابقه نقاشی سوگواره عاشورایی اعلام اسامی برندگان مسابقه نقاشی سوگواره عاشورایی معاونت فرهنگی دانشگاه اسامی برندگان مسابقه نقاشی سوگواره عاشورایی را اعلام کرد