اخبار روز 1393/10/1
جدول کارگاه‌های آموزشی فرهنگی سه‌ماهه چهارم معاونت فرهنگی منتشر شد جدول کارگاه‌های آموزشی فرهنگی سه‌ماهه چهارم معاونت فرهنگی منتشر شد به گزارش معاونت فرهنگی دانشگاه، سرفصل کارگاه‌های آموزشی فرهنگی ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه به شرح ذیل است.
کارگاه نقد فیلم فیزیشن(طبیب) برگزار شد کارگاه نقد فیلم فیزیشن(طبیب) برگزار شد کارگاه نقد فیلم ویژه اعضای هیئت‌علمی با حضور استاد مستغاثی برگزار شد.