اخبار روز 1393/9/17
کارگاه انسانم آرزوست! با حضور دکتر سرلک برگزار شد کارگاه انسانم آرزوست! با حضور دکتر سرلک برگزار شد کارگاه ویژه اعضای هیئت‌علمی با طرح ادبیات ادیان مختلف و خودشناسی در ملل برگزار شد.