اخبار روز 1393/9/8
کارگاه تفسیر موضوعی قرآن ویژه اعضای هیئت‌علمی برگزار شد کارگاه تفسیر موضوعی قرآن ویژه اعضای هیئت‌علمی برگزار شد کارگاه تفسیر قرآن با حضور مدیر گروه معارف دانشگاه برگزار شد.
جلسه داوری بخش قرآنی جشنواره دانشجویی ابن‌سینا برگزار شد جلسه داوری بخش قرآنی جشنواره دانشجویی ابن‌سینا برگزار شد جلسه داوری بخش قرآنی جشنواره ابن‌سینا با حضور نمایندگان قرآنی دانشگاهی و کشوری برگزار شد.