اخبار روز 1393/9/5
هفته بسیج گرامی باد هفته بسیج گرامی باد هفته بسیج بر تمام بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی تهران مبارک باد.