اخبار روز 1393/8/14
برنامه کارگاههای آموزشی فرهنگی سه ماهه پائیز برنامه کارگاههای آموزشی فرهنگی سه ماهه پائیز برنامه کارگاه های 3 ماهه پاییز با تغییرات کوچکی روبرو می باشد.
کارگاه انسانم آرزوست برگزارشد کارگاه انسانم آرزوست برگزارشد حجت الاسلام علی سرلک به تشریح شرایط رسیدن به انسان ایده آل و ایده آل انسان پرداخت.