اخبار روز 1393/8/6
کارگاه بررسی تاریخ ماعصر ایران با رویکرد اندیشه های اما راحل(ره) کارگاه بررسی تاریخ ماعصر ایران با رویکرد اندیشه های اما راحل(ره) کارگاه بررسی تاریخ معاصر ایران با حضور دکتر سید حمید روحانی مؤسس و رئیس تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی چهارشنبه 30 مهرماه در محل ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.