اخبار روز 1393/7/22
اولین جلسه کمیته علمی کارگروه قرآن و عترت جشنواره ابن سینا برگزار شد اولین جلسه کمیته علمی کارگروه قرآن و عترت جشنواره ابن سینا برگزار شد دبیر شورای قرآن شورای عالی انقلاب فرهنگی، جامعه پزشکی را پیشگام مباحث قرآنی در دانشگاه های سراسر کشور دانست.