اخبار روز 1393/7/12
کارگاه آموزش، آرامش، موفقیت با حضور دکتر انوشه، روانشناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی کارگاه آموزش، آرامش، موفقیت با حضور دکتر انوشه، روانشناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی کارگاه آموزش، آرامش، موفقیت ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در محل ساختمان مرکزی برگزار شد.