اخبار روز 1393/7/8
نشست مسئولان فرهنگی بیمارستان‌های دانشگاه در محل معاونت فرهنگی برگزار شد نشست مسئولان فرهنگی بیمارستان‌های دانشگاه در محل معاونت فرهنگی برگزار شد دکتر باقرزاده، مدیر امور فرهنگی دانشگاه با تأکید بر اینکه کار فرهنگی از اولویت‌های دانشگاه است، تعریف کار فرهنگی را فراتر از جریان فرهنگی حال حاضر دانشگاه دانست.