اخبار روز 1393/7/5
دکتر رشیدیان،  موضوع پلیجریزم و مکانیسم‌های برخورد را ارائه کرد. دکتر رشیدیان، موضوع پلیجریزم و مکانیسم‌های برخورد را ارائه کرد. دکتر رشیدیان،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در کارگاه آموزشی فرهنگی ویژه اعضای هیئت‌علمی موضوع پلیجریزم و مکانیسم‌های برخورد را ارائه کرد.
اول ذی الحجه سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)  روز ازدواج گرامی باد اول ذی الحجه سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) روز ازدواج گرامی باد اول ذی الحجه سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) روز ازدواج گرامی باد
شهادت امام محمد تقی علیه السلام تسلیت باد شهادت امام محمد تقی علیه السلام تسلیت باد شهادت امام محمد تقی علیه السلام تسلیت باد