اخبار روز 1393/7/2
به مناسبت هفته دفاع مقدس/مصاحبه با آقای دکتر قناعتی به مناسبت هفته دفاع مقدس/مصاحبه با آقای دکتر قناعتی معاونت فرهنگی دانشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس گفتگویی متفاوت با آقای دکتر قناعتی رئیس مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی(ره) انجام داد و عکس‌هایی را از آن زمان منتشر کرد