اخبار روز 1393/6/29
مشاور سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، مبانی فکری غرب را تشریح کرد مشاور سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، مبانی فکری غرب را تشریح کرد کارگاه مبانی فکری غرب ویژه اعضای هیئت‌علمی در محل ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.