اخبار روز 1393/5/31
شهادت امام جعفر صادق(ع) تسلیت باد شهادت امام جعفر صادق(ع) تسلیت باد شهادت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت امام جعفر صادق تسلیت باد.