اخبار روز 1393/5/27
یادداشت دکتر پرویز معاون فرهنگی دانشگاه به مناسبت درگذشت استاد مسعود یادداشت دکتر پرویز معاون فرهنگی دانشگاه به مناسبت درگذشت استاد مسعود به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه در پی درگذشت استاد مسعود استاد برجسته دانشکده پزشکی دکتر پرویز معاون فرهنگی دانشگاه در پیامی از آن استاد ارزشمند تقدیر کردند:
وداع اساتید / کارمندان / دانشجویان دانشکده پزشکی با مردی از جنس علم و اخلاص استاد دکتر احمد مسعود وداع اساتید / کارمندان / دانشجویان دانشکده پزشکی با مردی از جنس علم و اخلاص استاد دکتر احمد مسعود پیکر استاد احمد مسعود صبح روز دوشنبه 27 مرداد 1393 از جلوی درب اصلی دانشکده پزشکی (پورسینا) تشییع شد.