اخبار روز 1393/5/25
نتیجه مسابقات اینترنتی ماه مبارک رمضان نتیجه مسابقات اینترنتی ماه مبارک رمضان روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه ضمن تشکر از کلیه شرکت کنندگان در مسابقه ماه مبارک رمضان، اسامی برندگان این مسابقه را که در سایت معاونت فرهنگی شرکت نمودند بدین شرح اعلام می نماید
مصاحبه با پزشک آزاده دکتر مهرداد احمدی مصاحبه با پزشک آزاده دکتر مهرداد احمدی مصاحبه ایی صمیمانه با پزشک آزاده دکتر مهرداد احمدی از روزهای سخت 4 سال اسارت