اخبار روز 1393/5/21
جلسه ستادهای فرهنگی دانشگاه با محوریت ستاد اقامه نماز برگزار شد جلسه ستادهای فرهنگی دانشگاه با محوریت ستاد اقامه نماز برگزار شد در جلسه ستادهای فرهنگی دانشگاه راهکارهای ترویج و گسترش فرهنگ نماز بررسی شد.