اخبار روز 1393/5/20
قابل توجه مداحان محترم دانشگاه قابل توجه مداحان محترم دانشگاه جلسه مداحان اهل بیت (ع) روز چهرشنبه 22/5/93 برگزار می شود.
تجمع نمایندگان جامعه پزشکی ایران،  در دفاع از آرمانها و حقوق ملت مظلوم غزه برگزار شد تجمع نمایندگان جامعه پزشکی ایران، در دفاع از آرمانها و حقوق ملت مظلوم غزه برگزار شد پرسنل دانشگاه از تمامی مراکز تابعه در تجمع نمایندگان جامعه پزشکی ایران حضور یافتند، خواستار احقاق حق مردم مظلوم غزه شدند و نسل کشی رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.