اخبار روز 1393/5/4
برگزاری کارگاه سلامت معنوی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزاری کارگاه سلامت معنوی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران: کارگاه سلامت معنوی از سری کارگاههای معاونت فرهنگی دانشگاه، ویژه هیئت علمی برگزار شد.
متن روز چهاردهم و آخرین روز مسابقه متن روز چهاردهم و آخرین روز مسابقه متن مربوط به سوال 1 و 2 روز چهاردهم
متن کامل سخنان روحانی در دیدار با هنرمندان متن کامل سخنان روحانی در دیدار با هنرمندان از اصحاب فرهنگ می‌خواهم این پرچم افتخار را همواره در اهتزاز نگه دارند ، به گونه‌ای که همه جهان ما را به عنوان ملت فرهنگ دوست بشناسند