اخبار روز 1393/4/21
متن مسابقه روز اول ماه مبارک رمضان متن مسابقه روز اول ماه مبارک رمضان پس از مطالعه این متن می توانید برای شرکت در مسابقه اقدام فرمایید. مدت زمان مسابقه برای 5 سوال تستی 15 دقیقه می باشد.
مسابقه ویژه ماه مبارک رمضان مسابقه ویژه ماه مبارک رمضان معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصمیم دارد در نیمه دوم ماه مبارک به مدت 15 روز مسابقه ای ویژه ماه مبارک رمضان برگزار کند.
کارگاه عرفانهای نوظهور /پائولو کوئیلو برگزار شد کارگاه عرفانهای نوظهور /پائولو کوئیلو برگزار شد به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه کارگاه عرفان های نوظهور با حضور استاد دکتر عبدالهی روز چهار شنبه 18/03/93در سالن جلسات سازمان مرکزی دانشگاه با حضور بیش از 100 تن از اساتید و اعضا هیئت علمی برگزار شد.