اخبار روز 1393/4/16
کارگاه مروری بر اخلاق پزشکی کارگاه مروری بر اخلاق پزشکی دومین کارگاه سه ماهه سوم در سالن G6 ساختمان مرکزی برگزار شد.