اخبار روز 1393/3/20
برگزاری دومین دوره شورای ستادها در سال 93 برگزاری دومین دوره شورای ستادها در سال 93 جلسه ای با حضور چند تن از مسئولین دانشگاه با عنوان جلسه شورای ستادها در تاریخ 19/03/93 برگزار شد.