اخبار روز 1393/3/19
السَّلامُ علیکَ یا اوّل قتیل مِن نَسل خَیْر سلیل السَّلامُ علیکَ یا اوّل قتیل مِن نَسل خَیْر سلیل حضرت علی اکبر یکی از فرزندان امام حسین (ع) است ، ایشان در سال سی و سوم هجری مصادف با روز یازدهم شعبان دو سال قبل از کشته شدن عثمان به دنیا آمده اند.