اخبار روز 1393/3/13
گزارش کارگاه آسیب شناسی فضای مجازی گزارش کارگاه آسیب شناسی فضای مجازی ششمین دوره آموزشی – فرهنگی به مدت 4 ساعت درسالن G6 و در روز چهارشنبه 07/03/93 با عنوان آسیب شناسی فضای مجازی برگزار شد.
جلسه خرداد ماه شورای معاونین جلسه خرداد ماه شورای معاونین جلسه خرداد ماه شورای معاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده های دانشگاه در محل معاونت فرهنگی برگزار شد.