اخبار روز 1393/3/12
همایش آموزشی مداحان  23/03/93 همایش آموزشی مداحان 23/03/93 همایش آموزشی مداحان در تاریخ 23/03/93 در سالن اجلاس و با حضور 43 نفر از مداحان دانشگاه در ساعت 10 تا 12 برگزار شد.
میلاد با سعادت آقا اباعبدالله الحسین و آقا قمربنی هاشم مبارک میلاد با سعادت آقا اباعبدالله الحسین و آقا قمربنی هاشم مبارک میلاد با سعادت آقا اباعبدالله الحسین و آقا قمربنی هاشم مبارک
میلاد با سعادت آقا اباعبدالله الحسین و آقا قمربنی هاشم مبارک میلاد با سعادت آقا اباعبدالله الحسین و آقا قمربنی هاشم مبارک میلاد با سعادت آقا اباعبدالله الحسین و آقا قمربنی هاشم مبارک