اخبار روز 1393/2/28
سومین دوره آموزشی فرهنگی ویژه اساتید سومین دوره آموزشی فرهنگی ویژه اساتید عصر دیروز شنیه مورخ (27/02/93) با حضور استاد محمدرضا سرشار (رهگذر) در باب «جریان شناسی ادبی ایران »کارگاهی برگزار شد.