اخبار روز 1393/2/22
انتصاب جدید برای مدیریت امور فرهنگی دانشگاه انتصاب جدید برای مدیریت امور فرهنگی دانشگاه روز شنبه 20/2/93 آقای دکتر باقرزاده ـ مدیریت امور فرهنگی دانشگاه ـ طی حکمی از سوی معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی بعنوان "دبیر شورای مشورتی امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاههای علوم پزشکی منطقه یک کشور" منصوب گردید.