اخبار روز 1393/1/27
قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و اساتید قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و اساتید دور جدید کلاسهای آموزشی ـ فرهنگی ویژه ی اعضای محترم هیئت علمی و اساتید توسط معاونت فرهنگی در سال 1393 برگزار میشود:
همایش آموزش مداحان همایش آموزش مداحان ساعت 10صبح در سالن اجلاس