اخبار روز 1392/12/12
برگزاری جلسه مداحان باحضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی برگزاری جلسه مداحان باحضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی جلسه مداحی تاریخ10/12/92 میهمانان: رئیس دانشگاه ودکتر پرویز معاون فرهنگی و دکتر باقر زاده مدیر فرهنگی شروع:ساعت13 کتب اهدایی:کتاب عراق(عتبات)