اخبار روز 1392/11/6
جلسه اول کارگاه با موضوع نقش اساتید در رشد علم و فرهنگ (ساعت دوم) جلسه اول کارگاه با موضوع نقش اساتید در رشد علم و فرهنگ (ساعت دوم) جناب آقای دکتر تلوری جلسه را از ساعت 3 بعدازظهر شروع کرده و در خلاصه شروع صحبت خود به نقش اساتید در رشد علم و فرهنگ دانشجو پرداختند و در ادامه...
کارگاه با موضوع تبیین رابطه آموزشی و فعالیت های فرهنگی دکتر بنیانیان کارگاه با موضوع تبیین رابطه آموزشی و فعالیت های فرهنگی دکتر بنیانیان این کارگاه با عنوان تبیین رابطه ی آموزشی و فعالیت های فرهنگی موضوعاتی مطرح شد که خلاصه این موضوعات بدین شرح می باشد....