اخبار روز 1392/10/25
جلسه در خصوص قرآن و فعالیت های قرآنی جلسه در خصوص قرآن و فعالیت های قرآنی جلسه ای در موردقرآن و فعالیت های قرآنی در معاونت فرهنگی برگزار شد.در این جلسه
شورای امر به معروف و نهی از منکر شورای امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ 25/10/92 ساعت 9 صبح جلسه تصمیم گیری در خصوص شورای امر به معروف و نهی از منکر در معاونت فرهنگی برگزار شد.
فیلمسازان آمریکایی و مهدویت 3 فیلمسازان آمریکایی و مهدویت 3 غربیها قبل از انقلاب اسلامی ایران و ساخته شدن فیلم «نوسترآداموس» هم فعالیتهایی در این زمینه انجام داده بودند، منتها مسئله ی «مهدویت» پس از پیروزی انقلاب ایران برای اینها مطرح شد.
فیلمسازان آمریکایی و مهدویت 2 فیلمسازان آمریکایی و مهدویت 2 یکی از کارهای غرب این است که قبل از اینکه به عملیات گسترده دست بزند، از طریق رسانه ها کار خودش را توجیه می کند.
فیلمسازان آمریکایی و مهدویت 1 فیلمسازان آمریکایی و مهدویت 1 جهان امروز را می توان جهان تصویر نامید که عمده ترین مصداق آن سینماست. «پُستمن» در کتاب زندگی در عیش، مردن درخوشی سه دوره را برای انتقال معلومات ذکر می کند: