اخبار روز 1392/10/15
برگزاری جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزاری جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی به ریاست رئیس دانشگاه روز شنبه 14/10/92 برگزار گردید.