اخبار روز 1392/9/12
همایش آذرماه مداحان دانشگاه علوم پزشکی تهران همایش آذرماه مداحان دانشگاه علوم پزشکی تهران همایش آذرماه مداحان دانشگاه علوم پزشکی تهران باحضور حاج سعید حدادیان و دکتر پرویز معاون فرهنگی دانشگاه در سالن اجلاس دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 6/9/92 در ساعت 10 صبح برگزار شد.