اخبار روز 1392/8/28
دومین جلسه شورای معاونین فرهنگی دومین جلسه شورای معاونین فرهنگی دومین جلسه شورای معاونین فرهنگی در تاریخ دوشنبه 27 آبان در سالن اجلاس ساختمان قدس برگزار شد.