ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:
بی نام:
با عرض ارادت چه فایده از این هزینه ها که دراتاق عمل بیمارشتان جامع بانوان آرش برای کارکنان وقت نماز ظهر و عصر لحاظ نمی شود ومعمولا نماز کارکنان قضا می شود.
جمعه 8 ارديبهشت 1396
+
0
-
0
ارسال