• رباخواری یهودیان و ساختار مالی جدید اروپا "امپراتوری روم مقدس" در سال 800 میلادی به ‏وسیله شارلمانی، شاه فرانک‌ها، بنیان نهاده شد و در زمان او بخش مهمی از قاره اروپا را، تقریباً تمامی این قاره را جز شبه جزیره ایبری و جزیره انگلستان و جنوب ایتالیا، در برمی‌گرفت. پس از مرگ شارلمانی (814 م.) امپراتوری او فروپاشید ... مشاهده ادامه
  • مافیای یهودی هاکی روی یخ کانادا ورزش هاکی روی یخ همان‌قدر در کانادا اهمیت و طرفدار دارد که کشتی در مازندران. جای تعجب نیست اگر ادعا شود کانادا پس از درآمد حاصل از مهاجرت، صادرات آب شیرین، نفت و چوب، به درآمد حاصل از ورزش هاکی می اندیشد ..... مشاهده ادامه
  • دست خیانت وهابیت در تحریف کتب اهل سنت وهابیون خود را به نام پیروان « سلف صالح » معرفی می‌کنند و این در حالی است که در بسیاری از موارد مخالف با اعتقادات بزرگان سلف و اهل سنت هستند. آن‌ها برای سر پوش گذاشتن بر روی اعتقادات منحرفشان حتی دست به تحریف کتب معتبر و اصیل اهل سنت زده و به نفع اعتقاداتشان در این کتب تغییر ایجاد می‌کنند. مشاهده ادامه
  • داغ مختارنامه بر پیکر وهابیت هنوز تازه است بعد از فیلم الحسن و الحسین و معاویه که سال گذشته از رسانه های عربی پخش شد و اعتراضات گسترده را در پی داشت امسال نیز شاهد ساخت سریال الفاروق عمر توسط شرکت MBC هستیم که اعتراضات جهان اسلام از علمای سنی را نیز در پی داشته است. مشاهده ادامه

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران: