یک روز پر نشاط در ارتفاعات شمال تهران
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه ، این برنامه با حضور 93 نفر ( 50 نفر از همکاران و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و 43 نفر از اعضای انجمن لوپوس ایران) ، با مربیگری آقای عمرانی و سرپرستی آقای سعید امام دوست  پنجشنیه 15 آذر 97 در منطقه اوشان فشم _ میگون و دره هملون برگزار شد.
شرکت کنندگان ضمن راهپیمایی چهار ساعته ( رفت و برگشت ) در کوهستان از هوای برفی و مناظر طبیعی بهره مند شدند.
خبرنگار : سعید امام دوست


   1397/9/18 08:38     
  
تعداد بازدید :  211