کارگاه شناخت آینده آسیب های اجتماعی ویژه اعضای محترم هیئت‌علمی برگزار شد
          به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه مسائل شناسی اجتماعی و معیارهایی در شناخت آسیب های اجتماعی آینده ، ویژه اعضای محترم هیئت‌علمی، با حضور آقای دکتر محمدرحیم عیوضی عصر روز چهارشنبه 10مرداد ماه 1397 در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

   دکتر عیوضی عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهد، ابتدا چهار ویژگی بحث خود را برشمرد که عبارتند از:
 1-معیارشناسی 2- شناسایی آسیب 3- تفاوت در معنای مساله با مشگل 4- آینده مسایل اجتماعی. وی عنوان بحث اصلی را مسایل یا issue هایی دانست که به آسیب های اجتماعی آینده تبدیل خواهد شد. دکتر عیوضی که سالیان متمادی در حوزه مسایل اجتماعی،  به تحقیق و تدریس اشتغال دارد با مهم دانستن اینکه آسیب ها اجتماعی از چه بستری شکل می گیرد، نابرابری ها را عامل اصلی ایجاد مسایل دانست و افزود ما باید در بحث هایی مانند اعتیاد و طلاق به نابرابری هایی که در نقطه مبدا به وجودآمده توجه کرده تا مساله شناسی کنیم. مساله همانند جسم جامد و قابل لمس نیست و در لایه های پیچیده ای وجود دارد که ما نمود عینی اش را می بینیم. ما در مساله مواجه با پدیده ای هستیم که در درون خودش ظرفیت های بالایی دارد. این ظرفیت ها می تواند تولید رویداد، روند، چالش، تهدید، فرصت کرده و در نهایت جامعه را با آسیب مواجه کند. آسیب هم از واژه های پزشکی وارد حوزه محیط اجتماعی شده است و مطالعه ما در مورد اجزا یا بافت هایی است که دچار نقصان شده یا کل حیات شان را از دست داده اند.
                                                   
جلسه کارگاه مسایل شناسی اجتماعی که مورد استقبال حاضرین قرار گرفته بود با پرسش و پاسخ شرکت‌کنندگان به پایان برده شد. بحث در مورد شاخه های دیگر این مبحث در جلسات دیگری ادامه خواهد یافت.

گزارش: ایرجی
عکاس: میری
   1397/5/16 10:07     
  
تعداد بازدید :  179