کارگاه آموزشی والدین و فضای مجازی
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، چهارشنبه 30 بهمن 98  دومین جلسه از کارگاه آموزشی با امتیاز ضمن خدمت با موضوع والدین و فضای مجازی  با حضور دکتر سمیه برجعلی لو عضو هیات علمی و معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده مجازی و باحضور دو نفر از کارکنان بیمارستان ها و  شبکه بهداشت اسلامشهر در سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد.
ابتدا دکتر برجعلی لو به مزایا و معایب فضای مجازی اشاره کرد و از اینکه فضای مجازی باعث ایجاد تسهیل روابط اجتماعی و کاهش فاصله های دوستی و باعث تقویت ذهن از طریق بازیهای آنلاین و حل مسئله و تفکر منطقی می شود صحبت کرد.
عضو هیات علمی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: چالش های فضای مجازی در کودکان و نوجوانان پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. رفتارهای آنلاین ضداجتماعی باعث ایجاد اعتیاد به اینترنت، قماربازی سایبری، خشونت سایبری و پورنوگرافی می شود.
وی در ادامه از علائم قماربازی سایبری و خشونت آن و همچنین ارتباط با سبک فرزندپروری والدین که به صورت مقتدرانه یا مستبدانه یا آسان گیر و یا بی اعتنا اشاره کرد و از تاثیر آن بر کودک و راهکارهای موثر برای فرزند پروری اثربخش صحبت کرد.
دکتر برجعلی لو افزود: والدین باید اطلاعات خود را در ارتباط با فضای مجازی بالا ببرند و زمانی که فرزند در  شبکه های اجتماعی است بتوانند آن ها را کنترل نمایند.
در انتها چند برنامه کاربردی در ارتباط با نظارت والدین جهت استفاده فرزندان از فضای مجازی گفته شد و پرسش و پاسخ توسط حضار انجام شد.
خبر: زهرا اجاقلو
عکس: حسین میری


   1398/12/5 11:40     
  
تعداد بازدید :  55